Cirkulär utveckling

VI UTVECKLAR ATTRAKTIVA FASTIGHETER OCH SAMHÄLLEN

Reliwe grundades under 2021. Vi är ett aktivt bolag som gärna tänker utanför sedvanliga normer för att möta samhällstrender och marknadsläget. Vår organisation har en snabb beslutshantering och hög uthållighet vilket innebär att vi snabbt kan parera och se möjligheter i marknaden.

Reliwe är ett renodlat fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar nära samarbeten med markägare och andra intresseaktörer i arbetet med att utveckla attraktiva fastigheter och samhällen. Vi utvecklar våra fastigheter med höga miljökrav med Miljöbyggnad Silver som krav. Vårt mål är att både produktion och driftskedet ska ge minsta möjliga miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom att 80% av bostäderna tillverkas med trästomme.